რესტავრაცია დაიწყო, 2019

თბილისის მერიამ ჩვენი სარესტავრაციო გეგმები დაადასტურა. შენობის რესტავრაცია დაწყებულია.