2018 წლის ოქტომბრის აღმოჩენა

ზაფხულში ლელა ნინოშვილს ვთხოვეთ სახლის შპალერის ქვედა ფენები გამოეძია. მან საოცარი აღმოჩენა გააკეთა, ისევე როგორც თბილისის სხვა სახლებში. შპალერის ორი ფენის ქვეშ, მთელი ოთახი ხელით მოხატული კედლებით აღმოჩნდა დაფარული. საინტერესოა, საქართველოს რამდენი სახლი ინახავს ასეთ საგანძურს თანამედროვე შპალერების ქვეშ.