ხადას ხეობა

შევაჩეროთ ხადას ხეობაში გზატკეცილის მშენებლობა, ავაშენოთ ალტერნატიულ ადგილას.