მონაწილეობა/კონტაქტი

დაგვეხმარეთ შემოწირულობით

ყველას დახმარება გვჭირდება იმისათვის, რომ დავიწყოთ ფონდის უნიკალური ოფისის აღდგენა და ეს პროცესი ვაქციოთ სრულფასოვანი რეაბილიტაციის ნიმუშად. ჩვენი განზრახვაა, ვაჩვენოთ თბილისელებს, თუ როგორ უნდა ხდებოდეს ქალაქის ძველი, სანახევროდ დანგრეული სახლების გადარჩენა და შენარჩუნება. ასეთ ძეგლებს სიცოცხლისუნარიანობისა და სარგებლის მოტანის უდიდესი პოტენციალი აქვთ.

ამავდროულად შევქმნით მუდმივ საგამოფენო პროგრამას, რომელიც ყველას გააცნობს ამ პრაქტიკულ პროცესებსა და მათ თანმდევ ტექნიკურ მხარეებს.

შესაბამისად, გვჭირდება ოფისი სრული სამუშაო გრაფიკით მომსახურე ადამიანით, რომელიც  შეიმუშავებს პროექტებს და შექმნის საწევრო სქემას. თუ გსურთ დახმარება და ამ და სხვა მომდევნო ამოცანების გასახორციელებლად შემოწირულობის განხორციელება,  შესაძლებელია ფონდის ანგარიშზე თანხის შეტანა.

გთხოვთ, გამოგვიგზავნოთ ელფოსტა თქვენი კოორდინატებით (აგრეთვე კითხვებით ან ინფორმაციით) რათა, საჭიროების შემთხვევაში, შეგატყობინოთ ანგარიშის დეტალები.

გაითვალისწინეთ, რომ საერთაშორისო გადარიცხვები, როგორც წესი, დამატებით ხარჯს ითხოვს, მაშინ როცა ადგილობრივი (საქართველოს ფარგლებში) საბანკო გადარიცხვები ძირითადად უფასოა.

[recaptcha]