მოტივები

ეს კარის ნაწილი ულამაზესი დეტალით იქნა გადაგდებული - მაგრამ მოხერხდა მისი გადარჩენა.