თუთა ხელოვნების რეზიდენცია

ᲡᲐᲥᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲝᲡ ᲞᲔᲜᲪᲔᲜᲢᲠᲘ ᲓᲐ ᲡᲐᲥᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲝᲡ ᲔᲠᲝᲕᲜᲣᲚᲘ ᲤᲝᲜᲓᲘᲡ ᲗᲣᲗᲐ-ᲠᲔᲖᲘᲓᲔᲜᲪᲘᲐ ᲗᲑᲘᲚᲘᲡᲨᲘ ᲐᲪᲮᲐᲓᲔᲑᲔᲜ ᲙᲝᲜᲙᲣᲠᲡᲡ

ᲛᲬᲔᲠᲚᲔᲑᲘᲡᲐᲗᲕᲘᲡ